گل ایران

عمر پوشال کی به سر خواهد آمد؟

پوشال هم مانند تمامی لوازم مصرفی، عمر مفیدی دارد و باید پس از مدتی تعویض شود. مساله‌ی جایگزینی در چیزی مثل پوشال اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند؛ زیرا پوشال در واقع فیلتری است که هوای محیط تنفس شما از آن عبور می‌کند.

از آنجایی که ماهیت وجودی پوشال در سیستم کولر آبی حفظ رطوبت است، می‌تواند بهترین مکان برای رشد باکتری و قارچ‌ها باشد.

در این بین می‌توان به مایت‌ها یا همان هیره اشاره کرد که نوعی کنه است و می‌تواند در فضای مرطوب به سرعت رشد کند. این حشره می‌تواند با جریان هوا به درون منزل شما بیاید و بیماری‌هایی مثل حمله‌های آسمی یا آلرژی‌های مزمن را برای ساکنان خانه ایجاد کند. با این حساب بهتر است پوشا ل کولر های آبی را به موقع تعویض کنید.

اگر کمی در این باره وسواسی هستید، می‌توانید در طول مدت استفاده از کولر، ماهانه یک‌بار از محلول سانوسیل برای ضدعفونی محفظه‌ی کولر استفاده کنید. کافی است کمی از این محلول را درون حوضچه‌ی کولر بریزید تا روی پوشال‌ها پمپاژ شود.

گل ایران بهترین در زمینه تولید پوشا ل کولر آبی