پوشال

Posted Leave a commentPosted in پوشال
عمر پوشال کی به سر خواهد آمد؟ پوشال هم مانند تمامی لوازم مصرفی، عمر مفیدی دارد و باید پس از مدتی تعویض شود. مساله‌ی جایگزینی در چیزی مثل پوشال اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند؛ زیرا پوشال در واقع فیلتری است که هوای محیط تنفس شما از آن عبور می‌کند. از آنجایی که ماهیت وجودی پوشال [...]